JUST STAR FALL COLLECTION 2022.8.S1

JUST STAR FALL COLLECTION 2022.8.S1

Túi Tote JUST STAR Da Kem Kèm Khăn Nơ JU172950-21

Túi Tote JUST STAR Da Kèm Khăn Nơ 

Mã: JU172950

3 MÀU XINH XẮN

MÀU KEM - JU172950-21

MÀU NÂU - JU172950-14

MÀU VÀNG - JU172950-03

Túi Xách JUST STAR Da Chần Trám Charm Tim

Mã: JU172949

2 MÀU BASIC

MÀU TRẮNG - JU172949-48

MÀU ĐEN - JU172949-01